Εισαγωγή

Η ΙΡΙΣ ΝΕΣ είναι μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, η οποία ιδρύθηκε  την 17η Δεκεμβρίου 2014 στο Ρέθυμνο. Δραστηριοποιείται στο χώρο τους τουριστικών επιχειρήσεων και εδρεύει στην οδό Αποστολάκη 5 στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Στοιχεία Εταιρίας

Επωνυμία:  ΙΡΙΣ ΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός Τίτλος:  IRIS NES IKE
Α.Φ.Μ:  800625813
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:  132801050000
Υπηρεσία ΓΕΜΗ:  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Δ.Ο.Υ :  Ρεθύμνου
Ημερομηνία Λήξης α' χρήσης:  31/12/2014
Διεύθυνση:  Αποστολάκη 5, ΤΚ 74100 Ρέθυμνο
Κεφάλαιο:  400€